10 års Båtmotorgaranti

Marineservice Oslo AS tilbyr alle privatkunder opp til 10 års garanti på alle nye Yamahamotorer kjøpt nye etter 01.10.2017 hos Marineservice AS (Org.nr 914937957).

Marineservice 10+

Vi er så sikre på våre Yamaha-påhengsmotorer at vi ønsker å tilby alle våre privatkunder en god, langvarig og problemfri Yamaha-opplevelse med opptil 10 års garanti på alle påhengsmotorer.
Garantien Marineservice 10+ forutsetter følgende:

  • Alle servicer og vedlikehold utføres hos Marineservice AS (Org.nr 914937957)
  • Alle servicer er utført innenfor intervallene gitt i henhold til Yamaha Garanti-
    håndbok.
  • Alle innkjøringsprosedyrer er fulgt i henhold til Yamaha-brukerhåndbok. (Eiermanual).
  • Alle andre punkter gjelder her som forutsetter Yamaha sin egen garanti.

 

Marineservice AS (Org.nr 914937957) forbeholder seg retten til å nekte garanti ved unormalt hardt bruk, grunnstøting eller annen unaturlig påkjenning motoren har blitt utsatt for. Dette vil også innbefatte punkter beskrevet i Yamaha eiermanual (Yamaha owner ́s manual) sider om vedlikehold og store påkjennelser (Severe operating conditions).

Hva dekkes i Marineservice 10+?

Marineservice 10+ dekker det som Yamaha sin garantihåndbok til enhver tid slår fast at dekkes innenfor Yamaha sin garantiordning. Alle andre former for vedlikehold og reparasjoner belastes kunden. Se punkt 10 og 11 i garantihåndboken.

Eierskifte

Ved eierskifte av motor vil garantien fremdeles gjelde. Garantien følger motor og ikke eier. Fremdeles gjelder alle punkter beskrevet over. Eierskifte skal meldes fra til Marineservice AS (Org.nr 914937957) slik at dette blir loggført i vårt eget garantisystem.

Garanti / Reklamasjon

Garanti er noe vi som butikk kan selge til deg som privatkunde, som en ekstraservice utover hva reklamasjonsretten gir deg. Reklamasjonsretten er nettopp det navnet sier; en rett til å reklamere, fra din bestevenn forbrukerkjøpsloven fastsatt av Stortinget. Derfor kan en garanti aldri gi deg dårligere vilkår enn forbrukerkjøpsloven.